Kies voor kwaliteit - Webhosting vanaf 3,- per maand
.

Nieuws en persberichten

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws en persberichten van Cillix Webhosting. In de rechterkolom vindt u het nieuwsarchief.

Voortgang update Plesk en PHP - 04-10-2013

Met dit nieuwsbericht wordt u op de hoogte gehouden van de aankomende update van ons hosting platform naar Plesk 11.5 en PHP 5.4. Aanvullingen zullen hieronder verschijnen.

De planning is om de update zo vroeg mogelijk op 5 oktober uit te voeren.

5 oktober 0:05

Update van de eerste helft van de servers is gestart.

5 oktober 0:30

Het updaten van de eerste helft van de servers is afgerond. Er zal nu eerst gemonitord worden of alles naar behoren werkt. 

5 oktober 11:30

Zojuist is het bijwerken van de tweede helft van de servers gestart.

5 oktober 12:20

Het onderhoud op de tweede helft van servers is afgerond. Alle diensten zijn beschikbaar. Als u toch problemen ondervindt verzoeken wij u contact op te nemen met ons.

Aankondiging update Plesk en PHP - 04-10-2013

Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van ons voornemen om in het weekend van 5 en 6 oktober 2013 een update op ons hosting platform door te voeren. Bij deze update zullen zowel Plesk als PHP naar de nieuwste versie worden bijgewerkt.

Wat betekent dit voor u?

Mogelijk moet u uw website aanpassen. 

De nieuwste versie van PHP staat het gebruik van enkele functies niet meer toe. Het verwijderen van deze functies heeft veelal met het verbeteren van de veiligheid van PHP te maken. Wij raden u aan uw website te controleren en indien nodig aanpassingen door te voeren.

Hieronder vindt u meer informatie over de wijzigingen in PHP.

Wat gaat er gebeuren?

Plesk

Plesk zal worden bijgewerkt naar versie 11.5. Hierin zijn een aantal handige nieuwe mogelijkheden opgenomen:
  • u kunt uw wachtwoord zelf resetten als u dit vergeten bent;
  • meerdere databases onder 1 gebruiker;
  • beveiligde FTP verbinding;
  • uitgebreidere statistieken;
  • nieuwe Roundcube webmail client (Horde vervalt);
PHP

De tweede update betreft een update van PHP 5.3 naar PHP 5.4. Inmiddels is PHP 5.3 “end-of-life” verklaard, wat inhoudt dat deze versie niet meer ondersteund wordt. Om onze systemen veilig te houden en onze klanten de nieuwste mogelijkheden van PHP te laten gebruiken, hebben wij besloten de update naar versie 5.4 uit te voeren.

In PHP 5.4 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd waardoor het mogelijk is dat scripts/websites aangepast moeten worden om onder versie 5.4 te blijven werken. Op http://php.net/manual/en/migration54.incompatible.php leest u meer over de veranderingen in PHP 5.4.

Wat moet u doen?

Als u gebruik maakt van eigen scripts moet u bekijken of deze werken met PHP 5.4. Over het algemeen werken de meeste scripts zonder problemen. Wanneer u echter gebruik maakt van safe mode, magic quotes of register globals dan zult u uw scripts moeten aanpassen.

Oude versies van enkele software pakketten die veel gebruikt zijn voor websites werken niet met PHP 5.4. In het algemeen betreft het hier versies die al jaren oud zijn en als zeer onveilig worden gezien. Het gebruik hiervan wordt dan ook sterk afgeraden. De nieuwste versies van CMS systemen als Wordpress, Joomla en Drupal ondersteunen PHP 5.4.

Software waarvan bekend is dat deze niet goed met PHP 5.4 werkt:

Joomla 1.0
Joomla 1.5
Wordpress versies ouder dan 3.2

Indien u gebruik wenst te blijven maken van PHP 5.3 dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen.

Heeft u vragen over deze updates of heeft u hulp nodig bij het vaststellen of er wijzigingen aan uw website gedaan moeten worden? Wij helpen u graag!
Aankondiging netwerkonderhoud 5 tot 7 juli - 03-07-2013

[update] 8 juli 2013

Het onderhoud van dit weekend is afgerond. De nieuwe hardware is opgenomen in het cloud netwerk. De capaciteit van het cloud netwerk is hiermee uitgebreid.

[oorspronkelijk bericht]

Onlangs heeft Cillix Webhosting een uitbreiding van het opslag platform voor haar webhosting diensten in gebruik genomen. 

De afgelopen tijd is gebleken dat door een sterke groei het huidige opslag platform niet meer de prestaties kon leveren die gewenst waren. Door de uitbreiding met zeer krachtige nieuwe hardware wordt een zeer hoge performance bereikt en is er voldoende mogelijkheid om uit te breiden in de toekomst.

Concreet betekent dit dat het Cillix cloud netwerk nog sneller wordt. Hierdoor zullen bijvoorbeeld webpagina's sneller laden en zal de snelheid van de hosted desktop omgevingen ook toenemen.

Om de uitbreiding volledig in gebruik te kunnen nemen zullen wij komend weekend onderhoud plegen aan ons netwerk. Hierdoor kan het zijn dat sommige diensten tijdelijk trager dan normaal reageren of korte tijd niet beschikbaar zijn. Wij proberen de overlast te beperken door het onderhoud zoveel mogelijk in de avond- en nachturen te laten plaatsvinden, maar vragen uw begrip indien u hier toch overlast van ondervindt. 

Joomla en WordPress bijwerken - 15-05-2013

Cillix vindt het belangrijk om stabiele systemen waar bestanden veilig zijn opgeslagen aan te bieden. Daarom start Cillix een campagne om verouderde versies van veelgebruikte websoftware zoals Joomla en WordPress van haar servers te weren.

Wanneer 'Content Management Systems' (CMS) zoals Joomla of WordPress op websites gebruikt worden, is het van groot belang dat deze gebruik maken van recente versies. De belangrijkste reden hiervoor is dat er kwetsbaarheden voorkomen in oudere versies. Deze kwetsbaarheden kunnen leiden tot het verlies van informatie, zowel voor de website zelfs als voor andere websites die bij ons gehost zijn. Tevens bevatten nieuwere versies altijd veel verbeteringen en nieuwe functies.

Gebruikt u Joomla of WordPress? Onderstaand hebben wij een tweetal handleiding gepubliceer om deze systemen naar de meest recente versie bij te werken:

Aankondiging netwerkonderhoud 26/2/2013 - 08-02-2013

[update] Dinsdag 26 februari 17:00

Het onderhoud is afgerond. De downtime is minimaal geweest.

---

Op dinsdag 26 februari zal er netwerkonderhoud worden uitgevoerd aan het serverpark. Dit onderhoud bestaat uit het updaten van hardware en software.

Dit onderhoud is noodzakelijk om het netwerk stabiel, veilig en snel te houden.

Wij verwachten dat de dienstverlening niet onderbroken zal worden. Toch kan het voorkomen dat sommige services tijdelijk niet beschikbaar zijn of minder snel dan normaal reageren. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.